Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Hadding skytterlag
Ål i Hallingdal

25. januar 2016

Styremøte Hadding 25.01.16

Tilstades: Ann-Kristin, Torunn, Embrik, Terje og Kai Rune


1.Retting frå førre referat: Kodelås til dør inn til kontoret på skyttarhuset kan Per bestille på Maxbo, ifølge Terje er kostnaden rundt 1500 kr.
2.Embrik spør politiet om kor mange tusen skot som er lov å lagre, om det går an å lagre meir om eit brukt skap (frå ein privatperson som Terje visste om) blir kjøpt inn.
3.Embrik sende faktura til Sparebank 1 for at sponsoravtalen på 20000 kr skal gå igjennom.
4.Ann-Kristin høyrer med Marie om ho vil ha ansvar for kun Hallingstevnet i år, sidan det er det einaste store stemnet.
5.Alle i styret prøver igjen med politiattest til neste styremøte.
6.Embrik dobbeltsjekke avtale med Torleif Dalseide ang føring av regnskapet.
7.Ann-Kristin sender mail til Per ang nettside og facebook side, som ikkje er blitt laget enda.
8.Ann-Kristin tek tak i ei lita liste med punkt over kva som sponsoravtale (pr skjerm) skal innehalde (pris, varigheit, antal skjermar osv….)
9.Embrik søker Sparebank 1 om støtte til drift.
10.Kai Rune vil sjå på verandadøra på skyttarhuset om det går an å bytte eller ta av vridar på yttersida. Evnt høre med Strendo

 Hugs neste styremøte måndag 14.03.16 kl 19.30 i hallen!!