Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Hadding skytterlag
Ål i Hallingdal

Styremøte mars 2015

Styremøte Hadding 16.3.2015. Til stades: Jon Olav Tveitehaug, Torunn Stranden, Terje Rust og Embrik Gjengeedal. 1. Presisere at arbeidsoppgaver og fordeling av desse frå 20.november 2014 blir følgt opp. 2. To store hovedoppgaver sommaren 2015, det er Hallingstevnet og Samlagstevnet bane. Det fyrste er i utgangspunktet Hadding sitt arrangement, medan Samlagstevnet er skyttarlaga i Ål sitt arrangement. 3. Hallingstevnet: Ann Kristin Hoff har ansvaret for utvikling av og gjennomføring av stevnet. Lage arbeidslister for kontor og standplasser, og sørge for at alle får innføring i arbeidsoppgaver. Legge til rette for resultatservice og livevisning. Hadding kjøper inn 3 nye bærbare PC til standplassar og kontor og sørger for at desse blir kobla opp og er utprøvd i god tid før stevnene, i tillegg abbonere på DFS sin tekniske løysing for livesyning og resultatservice(Lars BG og Embrik G). Finne ut kva som gir mest tenleg nettilgang, td bruk av smarttelefon eller ICEnet (Lars og Embrik). Må prøve ut bruk av aggregat som straumforsyning til skivene i tilfelle torevær. Jon Olav og Terje rust har tilgang til aggregat. Rune og embrik. Marie legg til rette for kjøkkenfunksjonar, arbeidslister og planlegg servering. Gjennomgang og oppgradering av el skiver 100 og 200 m før stevner Tor K og Embrik 4. Samlagstevnet bane, Jon Olav kallar inn formennene i dei tre andre laga for planlegging av samlagstevnet. Hugs at her må ein sende ut invitasjon til skyttarlaga i Hallingdal og at arrangøren set opp skytetider i samsvar med regelverk for dette stevnet. Det skal og vere stangskyting. 5. Tillegg til terminliste, Vårstevne ons 29.4. Dugleiksmerke med utegrill 24.6. Haustskyting 2.9. Jegergruppe og Embrik avtaler oppmontering av skiver 100 m og flytting av utstyr fra innandørsskyting. 6. Heimenettside for Hadding blir teke i bruk i desse dagar og må kome i funksjon etter kvart. Torunn får oppgave med å styre dette etter kvart. 16.3.2015 Embrik