Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Aasen Skytterlag
i Inntrøndelag Skyttersamlag

Nye skyttere?

Ungdomsutvalget kjører egne kvelder med grunnleggende opplæring og instruksjon i skyting for barn/ungdom som ønsker å prøve skyting. Vi krever at nye skyttere gjennomfører dette før de slipper til på de ordinære skytingene på torsdager.

NYE UNGDOMSSKYTTERE?

Ungdomsutvalget kjører en runde med grunnleggende opplæring for nye skyttere. Alle som vil delta på ordinære skyting på torsdager må ha gjennomført den grunnleggende opplæringen før de får slippe til. 

(DE SOM DELTAR I IDRETTSKOLENS SKYTING, ELLER HAR GJENNOMFØRT DETTE TIDLIGERE, TRENGER IKKE VÆRE MED PÅ DENNE OPPLÆRINGEN)

Vi anbefaler minimum 3. klasse som nedre alder, da erfaringene fra tidligere år med idrettsskole tilsier dette.
Instruksjonen vil gå over 3-4 kvelder.

Oppstart blir allerede førstkommende onsdag.
Tid og sted: Onsdag 30. oktober kl 18.30 i kjelleren i Åsen samfunnshus.

Vi setter krav om at alle må ha med seg en forelder/foresatt.

Påmelding gjøres ved å sende melding til Morten Haabeth, mobilnr. 911 07 379, med barnets navn og fødselsdato.