Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Aasen Skytterlag
i Inntrøndelag Skyttersamlag

Instruksjon for nye skyttere

Da kjører vi grunnleggende opplæring/instruksjon for nye skyttere f.o.m. tirsdag 20. november kl 17.00. Vi krever at nye skyttere gjennomfører dette før de slipper til på de ordinære skytingene på torsdager. Mer info finner du lengre ned i artikkelen....

NYE UNGDOMSSKYTTERE?

Ungdomsutvalget kjører en runde med grunnleggende opplæring for nye skyttere. Alle som vil delta på ordinære skyting på torsdager må ha gjennomført den grunnleggende opplæringen før de får slippe til. 
Vi anbefaler minimum 3. klasse som nedre alder, da erfaringene fra tidligere år med idrettsskole tilsier dette.
Instruksjonen vil gå over 3-4 kvelder.

Oppstart blir allerede førstkommende tirsdag.
Tid og sted: Tirsdag 20. november kl 17.00 i kjelleren i Åsen samfunnshus.

Vi setter krav om at alle må ha med seg en forelder/foresatt.

Påmelding gjøres ved å sende melding til Morten Haabeth, mobilnr. 911 07 379, med barnets navn og fødselsdato.