Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Aasen Skytterlag
i Inntrøndelag Skyttersamlag

Per Øyvind utnevnt til Æresmedlem

Per Øyvind blir utnevnt til Æresmedlem under jubileumsfesten 08.09.2018.

Under Aasen sk.lags jubileumsfest ifm 150-årsjubileet, ble Per Øyvind Torkildsen utnevnt til Æresmedlem i Aasen sk.lag. På bildet ser vi Per Øyvind sammen med lederen i skytterlaget, Håvard Husby. - I tillegg mottok Per Øyvind DFS' skjold og diplom for sitt mangeårige arbeid for skyttersaken. Dette ble delt ut av samlagsleder i Inntrøndelag skyttersamlag, Magne Råde.

Ikke annet enn imponerende er Per Øyvinds engasjement i skyttersaken gjennom mange år. Se bare her.

Pr. 2018 har Per Øyvind 51 år som styremedlem, derav 9 år som leder.

Pr. 2018 har Per Øyvind vært ammunisjonsforvalter i 31 år.

Pr. 2018 har Per Øyvind sittet i ungdomsutvalget i 33 år, derav 6 år som leder.

18 år som kasserer.

10 år i miniatyrgruppa, derav 3 år som leder.

18 år i jegerutvalget.

1 år som varamann.

Summerer vi alle årene i  lista kommer vi til tallet 162!!!

De 3 øverste vervene på lista innehar han fremdeles.

 

                                                                                             Morten Haabeth.