Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frosta skyttarlag
i Inntrøndelag skyttersamlag

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 holdes på Brannhaugen skytterhus, torsdag 19.10 klokken 1800.

Saksliste for møtet er:

1:  Godkjenning av innkalling

2:  Godkjenning av saksliste

3:  Valg av ordstyrer

4:  Valg av referent

5:  Årsmelding

6:  Årsmelding fra Ungdomsutvalget

7:  Regnskap og revisors beretning

8:  Kontingent

9:  Opplesing uttalelse fra husstyrer

10:  Innkomne saker

11:  Valg

 

 

Enkel servering og premieutdeling