Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frosta skyttarlag
i Inntrøndelag skyttersamlag

Politiattest

Alle som skal undervise barn og ungdom skal levere politiattest hvert år.

Skytterboka pkt. 1.890 - "Krav om obligatorisk politiattest"

Det er krav om obligatorisk politiattest i DFS. Kravet gjelder for ungdomsutvalgene, trenere og instruktører som utfører oppgaver i skytterlaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Politiattesten skal være godkjent av lederen i skytterlaget for det aktuelle formålet.

 

- Her søker du om politiattest. (krever innlogging med "Min ID" (likt som Altinn osv.)) https://idporten.dif

- Mal til bekreftelse av formål fåes av sekretær eller leder.

- Generell info om politiattest  https://www.politi.no

Legg merke til at det er skytterlagets ansvar at de personene det gjelder til enhver tid har gyldig politiattest. 

 

Hvilken lovhjemmel skal du bruke?

 

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest må du fylle ut hvilke lovhjemmel som gjelder for den aktuelle søkeren. Den aktuelle lovhjemmelen for skytterlag finner du i Skytterboka pkt. 1.890.

 

Mottatt gyldig politiattest:

 

Denne mottas normalt etter ca 4 uker. Sekretær samler inn attestert før sessongen, som fører den opp i en liste over personer med gyldig politiattest i skytterlaget. Denne legges frem for lederen for skytterlaget.