Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Reinsfjell skytterlag
i Nordmør skyttersamlag

Jegerinfo

Sauer 200 STR med kikkertsikte

Skytterlagene har en sentral oppgave når det gjelder opplæring av jegere til storviltjakt.

De arrangerer hvert år den obligatoriske skyteprøven for storviltjegere. Dette medfører at skytterlagene har ansvar for å tilby jegerne et godt treningstilbud gjennom hele sesongen slik at alle blir godt forberedt til jakta om høsten. Jegerne er med andre ord en meget viktig ressurs for skytterlaget når det gjelder å skape et miljø på skytebanen som ikke bare gjelder konkurranseskyting.

Jegerne har også et eget konkurransetilbud i form av en jegerklasse på åpne DFS feltstevner.

Fra pkt. 7.238 Jegerklassen i Skytterboka:
Konkurransetilbudet for denne klassen gis kun i 30 skudd grovfelt på åpne feltstevner. Skytingen foregår i størst mulig grad på samme opplegg som for klasse AG3, dog fortrinnsvis ikke på skyteavstander over 300 m. Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente DFS-figurer, ikke dyrefigurer. Bare skyttere klasseført i klasse 1 kan delta i Jegerklassen. Skytestillinger, rembruk og bekleding skal være som for de øvrige DFS.klasser (se pkt. 6.143, avsnitt 6). Reglementert sittende skytestilling kan benyttes uten legeattest (ref. pkt. 7.2e). Medlemsskap i skytterlag tilsluttet DFS kreves for å kunne delta i konkurranser (ref. pkt. 6.123 og 6.130). Det gis ikke tilbud til Jegerklassen i mesterskap. Dvs. samlags-, landsdelskrets- og Landsskytterstevnet.

Utfyllende informasjon:

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Instruks om skyteprøve for storviltjegere (pdf)

Miljødirektoratet - Skyteprøve for storviltjegere

Jegerregisteret