Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Reinsfjell skytterlag
i Nordmør skyttersamlag

Politiattest

Alle som jobber med barn og unge i DFS må ha godkjent politiattest.

Alle som er i et tillits- og/eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må ha gyldig politiattest. Dette gjelder også for skytterlag. Politattesten være godkjent av lederen i skytterlaget for det aktuelle formålet.

- Her søker du om politiattest. (krever innlogging med "Min ID" (likt som Altinn osv.))

- Mal til bekreftelse av formål. (Fylles ut og lagres som en fil. Må lastes opp som elektronisk fil i søknaden. Se ellers kommentar under)

- Generell info om politiattest.

Legg merke til at det er skytterlagets ansvar at de personene det gjelder til enhver tid har gyldig politiattest. 

 

Hvilken lovhjemmel skal du bruke?

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest må du fylle ut hvilke lovhjemmel som gjelder for den aktuelle søkeren. Den aktuelle lovhjemmelen for skytterlag finner du i Skytterboka:

Skytterboka pkt. 1.890 - "Krav om obligatorisk politiattest"
Det er krav om obligatorisk politiattest i DFS. Kravet gjelder for ungdomsutvalgene, trenere og instruktører som utfører oppgaver i skytterlaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Mottatt gyldig politiattest:

Denne mottas normalt etter ca fire uker. Denne forevises da skytterlagets leder som fører den opp i en liste over personer med gyldig politiattest i skytterlaget.