Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Andre verv i laget

Andre verv - 2015

Agnar Kveberg                                              997 06 345
IT- og kommunikasjonsansvarlig                    akveberg@online.no

Per Dalåsen                                                   907 80 464
Banemester - Stormoen skytterbane og         perdal@dukmail.no
miniatyrbanen

Tor Arne Reinertsen                                      900 22 714
Driftansvarlig - elektronsike skiver                   tor.a.reinertsen@live.no

Per Gunnar Haug                                           906 88 901
Vaktmester - skytterhuset

Kathrine Tollan                                               991 29 153
Utleie av skytterhuset                                      kathrine.tollan@boligpartner.no

Badrani Digre                                           
Renhold - skytterhuset