Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Styret og stell

Styret 

Gunnar Bråten  19-20  Leder 

Per Dalåsen   19 Nestleder

Agnar Kveberg   19-20 Kasserermog forr.fører

Hanne Kr. Strypet   18-19  Styremedlem

Hans Gjelten   19-20 Styremedlem

Leder: Gunnar Bråten  19-20 

Nestleder  Per Dalåsen   19 

Kasserer og forr.fører  Agnar Kveberg   19-20 

Styremedlem:  Hanne Kr. Strypet   18-19  

Syremedlem: Hans Gjelten   19-20 

Vara til styret: Lene Stenhaug Furuli  19 

Leder ungd.utvalget  sitter også i styret


Ungdomsutvalget:  

Leder: Hågen Strypet   18-19 

Medlem: Ingvar Brohaug   18-19           

Medlem: Martin Strypet   19-20 


Kontakt skifelt:  -  Agnar Kveberg   19  


Banekomite:  - Tore Arne Reinertsen  18-19   leder -

Per Gunnar Haug   19-20   -

Jan Strypet   18-19 

Revisorer:  Ingar Moldstad - 19 og  Leif Langodden – 19

 
Valgkomite:  - 

Hågen Strypet   17-18-19 

Morten Reinertsen  18-19-20 

Inge T Tannåneset  19-20-2