Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Nå er vi i gang!

Etter mye om og men er vi endelig i gang med den nye hjemmesida for Alvdal skytterlag. Vi er ennå litt ferske i bruken av den nye sida, men lover å gjør så godt vi kan så fort vi kan. I redaksjonen sitter Hans Sollid (ansv. red.) og Hans Steihaug. Ingvar Brohaug og Øyvind Randen har også tilgang til sida. Vi satser som før på å presentere aktuelt stoff som skal beskrive det daglige livet i Alvdal skytterlag.

v/ Hans Sollid

Vi ser fram til å bruke sida på tilnærmet samme måte som vi brukte den gamle. Vi jobber med arkivstoffet parakllelt med nyhetssaker. Inntil videre henviser vi til den gamle sida www.alvdalskytterlag.no som vi bruker som arkiv.

Kalender

En av de funksjonene vi savner på denne nye sida er kalenderfunksjonen. Derfor vil vi i en overgang bruke kalenderen på den gamle sida til dette. men vi vil også i større grad bruke denne sida som kalender med den begrensningen dette gir. Vi vil presse på for å få enkalenderfunksjonen knyttet til dene sida.

Takk for utvist tolmodighet og vi ber om at dere viser overbærenhet med oss i starten.