Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Rutiner før du forlater miniatyrhallen som sistemann

Punkt 1: Kjør skive opp i knestillingen  Punkt 2: Rengjør snuliste nederst på stativet  og området ellers for granulat, Punkt 3: Senk skivene, heising og senking gjøres fra Orion på LapTop - verktøy - skiveheis

Vi har hatt en driftsstans pga at det har samlet seg granulat på liste som får skiveheisen til å snu. derfor innføres det følgende rutiner for sistemann som forlater hallen hver gang. Se nedenfor.

Punkt 1: Kjør skive opp i knestilling ved å bruke Orion på Laptop. velg Verktøy - skiveheis

Punkt 2: Rengjør snulista nederst på stativet og sop vekk granulatet ellers.

Punkt 3: Senk skive til liggende stilling som beskrevet under pkt 1.

NB! Skive må aldri forlates i liggende posisjon.

Viss alle følger opp dette, ville det spare oss for driftsstans of\g det merarbeidet som følger med det.

Takk for hjelpa til å holde dette utstyret i stand.