Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Minner om årsmøtet torsdag 26.11 kl. 19.00 på klubbrommet på samfunnshuset.

Det innkalles til årsmøte for Alvdal skytterlag i klubbrommet ved miniatyrskytebanen torsdag 26.11 kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker.

Frasigelse av tillitsverv må skje skriftlig og være leder i valgkommiteen Karstein Skundberg innen 10. november. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal framsettes skriftlig og være leder i hende innen samme dato.

Alle oppfordres til å fortsette i sine tillitsverv også det kommende året.

Styret vil fremme følgende saker etter vedtak på styremøte 20.10

1. Vedr. kontingenten: kr.300/voksen, 150 /barn. 

2. Styret fremmer forslag om å innføre prøveskudd foran finalen på finfelt på LS for kl. rekr.

3. Subsidiene foreslås økt til kr. 2/kule og kr. 3/skudd for cal. 6.5 for skyttere 19 år og yngre som skyter aktivt i DFS. For de andre opprettholdes kr. 1/skudd/kule. Samme betingelse som ovenfor.

Vel møtt!

Vi minner om skytterfesten fredagkveld den 27.11 på skytterhuset. Se egen sak og egen  invitasjon.