Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

En historisk dag

Partene samlet bak Jordskifterettens administrasjon dommer Harry Tjernstad og overingeniør Tove Mette Tveråen som rettslig medhjelper. T.h. Eira Øien fra Alvdal ungd.skole som var i  Jordskifteretten i PRYO. Per Gunnar Haug bak t.h. var med som seniorkonsulent for Alvdal skytterlag

Gårsdagen ble på mange måter historisk for Alvdal skytterlag. Forhandlingene i Jordskifteretten gikk uten innsigelser og på befaringen der grensemerkene ble satt ned, ble det gjort noen få små endinger til det bedre for alle parter.

Dermed kunne jordskiftedommer sette punktum for dagen. Nå gjenstår å avklare noen fomaliteter rundt heftelser samt å godkjenne referatet og kartvedlegget.  Etter en høringsfrist, vil dommen bli forhåpentligvis bli endelig.

I rettsforhandlinge møtte Hans Sollid som leder av Alvdals kytterlag sammen med sine seniorrådgivere Per Dalåsen og Per Gunnar Haug. Fra de berrøte grunneierne møtte Carstern Løkken og Tor Baugslien som eiere av Baugslien, Anne Marie Stormoen som eier av Stormoen. Som naboer var innklat Lars Martin Måna og Statens vegvesen Region Øst. Ingen av dem møtte.

Alvdal skytterlagvil etter dette stå som eiere av den grunn de i dag har kjøpt av grunneierne Carsten Løkken og Tor Baugslien samt et lite tilleggsareal som er gitt som gave av Anne Marie Stormoen.

Under sitt innledningsforedrag ga skytterlagets leder Hans Sollid uttrykk for takknemlighet ovenfor de berørte partene for stor imøtekommenhet under forhndlingene som lå i forkant av Jordskifterettens forhandling.