Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Jordskiftesaken avsluttet

Styret feirer domsslutningen og kartet med en selfie i regi av Ingvar Brohaug t.v. Videre Gunnar Johan Hagen, Kirsti Dølhaug Reinertsen, Hanne Kristin Strypet og Hans Sollid

Saken om jordskifte på Alvdal skytterbane ved Nord-Østerdal jordskifterett ble avsluttet 21.08.2015 og forkynt 31.08.2015. Ingen innvendinger framkom innen fristens utløp, og dommer er derfor rettskraftig.

Endelig kunne vi sette en strek over dette sakskomplekset som har ligget over oss i en årrekke og som tidligere styrer har prøvd å finne en løsning på. 

Saken gjelder en opprydding av eiendomsforholdene på/rundt skytebanen på grunnlag av bl. a. bygslingskontrakt og i senere tid kjøpekontrakter med naboer til skytebanen.

Parter i saken har vært Carsten Løkken/Tor Baugslien, Anne Marie Stormoen, Lars Martin Måna og Statens vegvesen. På grunnlag av rettsforhandlingene er det tinglyst  hjemmelsoverganger, sammenslåing av hele sju gards- og bruksnummer til ett, 12/153 med en grensebeskrivelse som partene er enige om. I praksis betyr det at Alvdal skytterlags nå eier hee det arealet som omfatter skytebanene , feltbanen og skogen mellom disse slik det er beskrevet i tekst og kartet som følger domsslutningen.  

Alvdal skytterlag finner å ville rette en spesiell takk til de som var meste berørt av saken, Carsten Løkken, Tor Baugslien og Anne Marie Stormoen for et meget godt og konstruktivt samarbeid for å løse saken til felles beste.

Kartet vil bli satt inn i ramme og hengt opp på skytterhuset.