Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Årsmøte 2016

Alvdal skytterlag innkaller til årsmøte fredag 25.nov. kl. 19.00 på klubbrommet ved miniatyrskytebanen. Se vedlegg. Etter årsmøtet blir det et enkelt rakfisklag for alle fom juniorkl. Vel møtt!

Innspill knyttet til valg bes rettet til leder av valgkomiteen Gunnar Bråten.

Innspill til årsmeding bes rettet til leder hans Sollid

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal framsettes skriftlig og sendes leder innen 8. nov.

Frasigelse av tillitsverv skal kun skje skriftlig og sendes leder i valgkomiteen Gunnar Bråten.