Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Frifondsmidlene er tildelt

Alvdal skytterlag har etter søknad blitt tildelt kr. 14.527 i Frifondsmidler for 2016. Dette er ei driftsstøtte som skal brukes etter nærmere bestemte kriterier - se under.

Aktiviteter som driftsstøtten kan brukes til

  • Aktivitet knyttet opp imot langtidsplanen.
  • Innkjøp av utstyr til skyteaktivitet.  Herunder våpen, skyteutstyr, etc. Midlene kan ikke brukes til elektroniske skiver utendørs, ventilasjon, støvsugere etc.
  • Utgifter til barn og unge med særskilte behov.
  • Miljøtiltak i regi av skytterlaget (sosiale tiltak).
  • Ammunisjon, støtte til kjøp av kaliber 22. og rekruttpatroner kal. 6,5. Midlene skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis organisert instruksjon og opplæring, og kan ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter i forbindelse med stevner og trening.