Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Godt årsmøte

Ut fra erfaringer fra i fjor og i år anbefales det å komme på årsmøtet

Årets årsmøte hadde et heller skralt frammøte. Men de som var der bidro til et veldig positivt årsmøte.

Gunnar Bråten ble valgt inn som nytt styremedlem. Karstein Skundberg tiltrer også styret i egenskap av leder i ungd.utvalget

Per Dalåsen møtte for første gang på et årsmøte siden 1983. Han hadde fortsatt driven i behold og kunne belære oss litt av hvert om det rent protokollære.

Referat og vedtak framgår av vedleggene.