Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Hans Sollid hedret som "Årets alvdalsambassadør"

Foto Ivar Thoresen

Under Midtsommerdagene i Alvdal ble lederen i Alvdal skytterlag hedret som Årets alvdalsambassadør. Overrekkelsen ble foretatt av ordføreren Johnny Hagen.

Fra Alvdal-Midt-i-væla siteres:

Prisen som Årets Alvdalsambassadør skal henge høyt og kan deles ut til fastboende alvdøler, utflytta alvdøler eller andre som gjennom sin tilknytning til bygda representerer Alvdal på en positiv og fortjenestefull måte.
  Hans Sollid innfrir i aller høyeste grad kriteriene, ikke minst for sin formidable innsats for spesielt Alvdal idrettslag og Alvdal skytterlag i en mannsalder.

Uegennyttig innsats

Om årets prisvinner sier juryen blant annet:
  – Prisen tildeles en stillferdig person, som ikke fremhever seg sjøl, men som har vist stor uegennyttig innsats for fellesskapet. Det er vist et stort engasjement for å fremheve bygda Alvdal, få folk til å komme hit og at de skal trives.
  – Hans Sollid har gjennom flere tiår engasjert seg i frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Fellesnevneren i alt dette er å tenke helhet, samarbeid og at flest mulig av både næringsliv og innbyggerne skal ha nytte av de arrangementer som bringer mange gjester hit hvert år. Fokus har vært å sette Alvdal på kartet.

Sambruk og utvikling

Juryen peker videre på at Hans Sollid og Skytterlaget har sett utviklingsmuligheter gjennom sambruk av sitt anlegg – blant annet gjennom den årlige Livestockfestivalen på Skytterbanen.
  Sollid får videre honnør for sin fremtredende rolle i forbindelse i flere organisasjoner lokalt og i flere nasjonale arrangementer.

Ungdom og arrangement

– Hans Sollid er en foregangsperson på utvikling av arrangementskompetanse, og med stort fokus på ungdom i bygda, slik at det blir flere gode arrangementer og enda flere fornøyde besøkende, skriver juryen videre.
  Ordfører Johnny Hagen delte ut prisen til en ydmyk og glad ambassadør Hans Sollid.