Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Pengepremiene for 2016 overført i dag

I dag har vi overført pengepremiene for driftsåret 2016 - 01.10.2015 - 01.10.2016

Det presiseres at de kontoene som er brukt tilsvar de som står på vedkommende skytters personblad/side i DFS-systemet. Der kan den enkelte skytter gå inn og endre oppsettet. Det er bare skytteren sjøl og leder i Alvdal skytterlag som har tilgang til dette personbladet. Leder går aldri inn her uten fullmakt fra skytteren. Men det anbefales at hver skytter går inn og sjekker det som står der og ev. legger inn flere opplysninger ut fra egne vurderinger.

Det mangler kontoinfo fra en skytter i år samt to skyttere fra i fjor. Når det er klart, blir pengene overført. Den enkelte skytter er her kontaktet.

I noen tilfeller skjer overføringene mot kont til en av de foresatte.

Der det er to overføringer, skjer dette fordi det står slik på de oppgjørslistene vi får fra DFS. Disse blir fulgt uten unntak.

Tilsammen skal det overføres kr. 35.978 fordelt på 19 skyttere på grunnlag av at vi har hatt skyttere på 91 ulike stevnet med i alt 526 enkeltstarter.