Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Styret er i gang

Fra v. Ingvar Brohaug, Kirsten Dølhaug Reinertsen, Gunnar Johan Hagen, Hanne Kristin Strypet og Hans Sollid. Agnar Kveberg var ikke til stede

Styret for 2016 har hatt sitt første styremøte. Viktige saker sto på dagsorden.

Styret konstituerte seg slik: Hans Sollid - leder, kasserer og delvis sekretær,  Gunnar Johan Hagen - nestleder, Agnar Kveberg -  for.fører, Kirsti Daøhaug Reinertsen - styremedlem, Hanne Kristin Strypet - styremedlem og Ingvar Brohaug - som leder i ungd.utvalget.

Redaksjonne kommer tilbake til flere av sakene, derav to nevnes her i korttekst:

1. Økt satsing på ungdommen. To av våre yngre skyttere, Hågen Strypet og Morten Reinertsen får nå tilgang til Facebooksida under logoen til Alvdal skytterlag. De blir nå skytterlagets forlengede arm ute på stevner der de skal komme med rapporter "just in time" og ellers målbære det ungdommen brenner for. Fra før er det Ingvar Brohaug, Hans Steihaug og Hans Sollid som har denne lisensen. Tips kan rettes til en av oss.

Her er det grunn til å minne om vær-varsom-plakaten som alle journalister må etterleve. Alle må her huske at det de publiserer gjøres på vegne av Alvdal skytterlag.

I tillegg vil vi bruke Øyvind Brohaug til å lage Trailers for Skurlagsstevnet og Trippelstevnet bane. Dette som en videregføring av den traileren han laget før Norgescupen. Denne kan dere se nedenfor.

2. Egen treningskveld for voksne på alle nivåer på torsdager. Denne starter opp alletede neste torsdag. Hervil vi kunne drive instruksjobs-, rekrutteringsarbeid blant voksne. Det skal legges stor vekt på det sosiale med utgangspunkt i de muligheter som klubbrommet gir muligheter for.