Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Varsel om planlagt oppstart av graverbeid

Vi kommer til å starte arbeidet med å legge infiltrasjonsrør i bakken sørøstover fra kummene parallelt med vegen retning feltbanen. Arbeidet vil ikke berører bruken av skytebanen. Arbeidet utføres av Jan Egil Walråmoen. Nøyaktig tidspunkt for oppstart vites ikke.