Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Alt klart for skyteskole

Her er de flaste på plass. Vi mangler to av elevene som kommer neste gang.

11 unge er klare for skyteskole som starter neste onsdag. Det var stort frammøte på infomøtet i går kveld. Dermed setter vi strek for all påmelding.

Puljene er nå satt opp etter ønske fra den enkelte. Her er det mulig å bytte innbyrdes viss dette viser seg mest praktisk.

Pulje 1 er overtallig med en skytter. Vi prøver å bøte på det med å la dette med å dele gevær gå på deling.

Viktig beskjed for første kveld onsdag 18.01:

Husk å ta med hørselvern. Dette gjelder både elevene og de foresatte. Vi forutsetter at elevene sjøl har egne hørslevern. Alvdal skytterlag har seks hørselvern til disp for de foresatta viss de ikke har med. Mer utstyr trenger elevene ikke i denne omgangen.

Registrering som medlemmer:

Elevene blir nå registrert som medlemmer i Alvdal skytterlag. Det betyr at de er omfattet av den kollektive forsikrongsordningen som er knyttet til medlemsskapet. Det betyr også at de har de rettigheter og plikter som ethvert annet medlem. Her kommer vi med egen info om det personkontobladet som hvert medlem her i Det frivillige Skyttervesens system. Datasikkerheten er her stor. Dette er nemlig et dokument som bare skytteren sjøl og lagets leder til enhver tid har tilgang til.

Plikter

Skyteskolens elever tilpliktes som et ledd i opplæringa å stille som funksjonærer på Skurlagsstevnet på Palmelørdag. Her vil det bli gitt opplæring på forhånd.

Det som er spesielt med skyteskoleelevene foresatte er at de tilpliktes arbeid for skytterlaget tilsv. en halvt dagsverk. Som eregel skjer dette i form av vdugad knyttet til ett av våre tre arr. Skurlagsstevnet på palmelørdag, banestevnet 6.-7. mai og jaktfeltpå- som regel første helga i juni - ikke i Pinsen. Dagnad i andre sammenhenger kan også avtales.

 Da er vi i gang og ønsker alle lykke til! Vi gleder oss til å jobbe med så mange flotte elever!!!