Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Åpent hus på skytterhuset lørdag 11.11. kl.12-14 - utvidet versjon

I forbindelse med markeringen av nytt kjøkken og rehabilitering ellers på skytterhuset har vi den gleden å invitere alle til åpen dag på skytterhuset lørdag 11. nov kl. 12-14. Det blir servert kaffe og kaker.

-           Vi retter en stor takk til alle som har bidratt enten med pengegaver eller dugnadsarbeid. Vi har nå fått et topp moderne kjøkken med større kapasitet enn tidligere. Vi er derfor svært godt fornøyd med resultatet. 

 Dette er den første store investeringen i vedlikehold vi har gjort siden skytterhuset sto ferdig høsten 1987. Den gang fikk vi i gave en brukt kjøkkeninnredning som har fulgt oss opp gjennom alle disse 30 åra. Men nå var tida inne og vel så det for å gjøre en forandring. Og når vi først satte i gang under kyndig ledelse av prosjektleder og nestleder i Alvdal skytterlag, Gunnar Bråten, tok vi og reiv alle veggen inne på kjøkkenet slik at vi kunne legge all strømforsyning skjult og legge nye tilførselskabler og nytt sikringsskap. Vi har i tillegg økt kapasiteten på kjøl/sval-sida, noe som gjør at vi unngår å måtte bygge et kjølerom. 

Historien

Skytterhuset ble i 1989 tildelt tilskudd som såkalt lokalt kulturbygg og var ment å dekke kretsene Baugen og Kveberg. I forkant av dette prosjektet i år ble det gitt mulighet til gaver, i den omgangen fra oppsittere i Baugen skolekrets. Her kom det inn gaver som vi takker for.

Også Kveberg

Nå går vi ut til oppsitterne i gamle Kveberg skolekrets med oppfordring til å gi et bidrag. Dette kan gis til konto 1895.11.2403733.

Bidragsytere

Sparebankstiftelsen Sparebanken 1 Østlandet har gitt et storslått bidrag på kr. 75.000.

BF-bygg er en annen viktig bidragsyter gjennom rabatter og gratis arbeid.

I tillegg har vi dugnad og rabatter fra Nord-Østerdal Elektroservice og Rørleggermester Olav Tellebon.

Prosjektleder har vært nestleder i Alvdal skytterlag Gunnar Bråten med god assistanse fra skytterhusets venner og æresmedlem og superveteran Per Gunnar Haug (Pelle)

Takk

Vi har all grunn til å takke alle for støtten til dette prosjektet, fra privatpersoner, institusjoner eller næringslivet. Vi endte opp med ei totalramme på kr. 184.000 eks. dugnad og ei foreløpig netto utgift på kr. 99 000. Men det jobbes fortsatt med å samle inn penger. 

Tatt i bruk

Kjøkkenet var klart til bruk for LiveStock i sommer. Endelig var kapasiteten stor nok uten at det måtte tys til midlertidige løsninger.

Det er gledelig å kunne tilby alle et moderne kjøkken til folk som skal leie eller yte dugnadshjelp. Det fortjener de som skal jobbe der. Det er spesielt artig å kunne bidra med dette til de driftige arr. av LiveStock. 

Leie

Nå håper vi at huset blir mye brukt. Skytterhuset egner seg meget godt til slutta selskaper med kapasitet for bespisning av opptil 80 personer.

Leie for en kveld med bruk av kjøkkenet koster i dag kr. 1.700.

 Det er Kathrine Tollan som administrere alt utleie av skytterhuset. Ta kontakt med henne for priser og bestilling. kathrineT@boligpartner.no  /911 29 153

De som bor i gml. Baugen og Kveberg skolekretser har 20 % rabatt på alle leiepriser på skytterhuset.

 De som bor oppe på platået der skytterbanen ligger har 30 % rabatt.

 Nok en gang: Hjertelig takk og velkommen på lørdag! 

Med skytterhilsen 

Hans Sollid – leder i Alvdal skytterlag           Gunnar Bråten – prosjektleder

.