Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Info om treningene framover

Fast treningskveld blir på torsdager. Tilbudet gjelder alle som har gått skyteskole.

Dette betyr at alle som har lyst til å fortsette med å trene skyting, møter torsdag fra kl. 18.00. Den første kvelden registrere vi de som møter og setter opp skytetider som i fjor. Treninga for de yngste vil her bli ledet av Ingvar Brohaug og Tor Arne Reinertsen med hjelp fra andre lagsmedlemmer.

Våre seniorskyttere må påregne å kunne starte ca. kl. 19.30. Når vi har oversikt her, får alle tildelt skytetid som publiseres her.

Vi vil i år prøve å gi mer individuelt rettet instruksjon.

Spørsmål bes rettet til Ingvar på tlf. 905 58 710 eller Tor Arne 900 22 714 som begge er medlemmer i ungd.utvalget.

Vel møtt!