Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Rolig årsmøte

Fra v. Gunnar Bråten, Hans Sollid og Per Dalåsen

Årsmøtet for 2017 forløp rolig men med altfor få frammøtte. Hans Sollid ble enst. gjenvalgt som leder. Møtet ble avsluttet med et trivelig rakfisklag

Fra valgene nevner vi ellers at:

- Lene Stenhaug Furuli ble ny vara til styret

- Hågen Strypet nytt medlem av ungd.utvalget

- Tor Arne Reinertsen ble ny leder av banestyret det Jan Strypet kommer inn som nytt medlem

- Morten Dølhaug Reinertsen kommer inn som nytt mdelem av valgkomitee 

Vi viser til vedlagte protokoll fra årsmøtet som inneholder både årsmeldingene og valgene. 

De to store sakene på dette årsmøtet var at

- medlemskontingenten ble økt til kr. 400 for voksne og kr. 250 for 19 år og yngre

- subsidiene ble økt til kr. 3 for skudd/kuler for alle. Dette representerer en betydelig økning for seniorskytterne.

I avslutningen av årsmøtet fikk avtroppende banemester Per Dalåsen og priosjektleder for rehabilitering av strømforsu\ynig og kjøkken på skytterhuset Gunnar Bråten overrakt blomster for meget godt utført arbeid for Alvdal skytterlag

Kirsti Dølhaug Reinertsen fortjener også en takk for det flotte rakfiskbordet med tilbehør.

Ellers viser vi til vedlegget og bildene.