Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Stor støtte til det nye kjøkkenet

Sparebanken Hedmark - Sparebankstiftelsen har gitt kr. 75.000 i støtte i forbindelse med renovering av kjøkkenet og elektrisk anlegg på skytterhuset. Fra før har BF-Bygg gitt et betydelig tilskudd til det samme formålet ved å gi avkall på sin provisjon på den nye kjøkkenet samt å montere kjøkkeninnredningen uten kostnad for Alvdal skytterlag. Alvdal skytterlag takker for disse storslåtte gavene og takker også alle andre som hver på sitt vis har bidratt til rehabiliteringa av kjøkkenet.

 

 

Gaver og rabatter

Tar vi så med gaver fra oppsittere i den gamle Baugen skolekrets samt rabatter på annet arbeid og utstyr samt en betydelig dugnadsinnsats står det nye kjøkkenet der og har allerede blitt tatt i bruk.

Lokalt kulturbygg

Etter ferien vil vi ga oppsitterne i gamle Kveberg skolekrets anledning tilå gi et bidrag. Skytterhuset har nemlig status som lokalt kulturbygg for disse to skolekretsene. De som bor innen disse kretsene Baugen og Kveberg får 20% rabatt på leie av huset som fint tar selskapeligheter for inntil 80 personer.

Klart til LiveStock

Og nå kan Live Stock'ene bare komme på mandag da de starter med forberedelsene til årets Live Stock på Stormoen skytebane.

Bortsett fra å male takene på skytterhuset for noen år tilbake, er dette den største vedlikeholdskostnaden skytterlaget har hatt på skytterhuset. Det sto ferdig høsten 1987 og den gang ble kjøkkenet utstyrt med en kjøkkeninnreding som laget fikk da ett av våre gamle medlemmer skiftet kjøkkeninnredning i sitt hus.

Alt dette vitne om pen bruk gjennom alle år.

Prosjektleder har vært Gunnar Bråten og vi tar med at blant de mange gode dugnadsfolka finner vi våret nesten78 år gamle æresmedlem Per Gunnar Haug. Han har svingt hammeren både der det trengtes og når det trengtes. Det var liksom litsymbolsk da Pelle til slutt slo på kledningen på yyerveggen over det vinduet vi hadde skiftet ut og dermed satte et punktum for dette prosjektet.

 

Styret takker alle om hver på sitt vis har bidratt.

I høst blir det åpen dag og off. åpning.