Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Valgene på årsmøtet

Vi har hatt en datafeil i denne saken, men her følger oppstillingen. Fristen for frasigelse gikk ut 10. nov.

Oversikt over valg på årsmøtet for 2016.

 Styret:

-       Hans Sollid                              17-18 - gj.v. – valgt som leder i 2017               

-       Agnar Kveberg                        17-18 - gj.v.                

-       Hanne Kr. Strypet                    16-17                

-       Gunnar Bråten                         17-18 - ny                   

-       Karstein Skundberg                 17      - valgt som leder i ungd.utvalget, senere utmeldt av laget.

-       Kirsti Dølhaug Reinertsen         17-18 – gj.valg              

-        

-       Vara:  

-       Roar Steihaug                            17          - gj.valg        

 

-       Ungdomsutvalget:

-       Ingvar Brohaug                        16-17               

-       Tor Arne Reinertsen                17-18   - gj.valg          

-       Karstein Skundberg                 17        -leder i 2017. Senere utmeldt av laget. 

 

-       Kontakt skifelt:

-       Agnar Kveberg                        17                   

 

-       Banekomite:

-       Per Dalåsen                             16-17   - leder – gj.valg

-       Per Gunnar Haug                     17-18              

-       Roar Steihaug                          17-18              

 

-       Revisorer: Styret oppnevner revisorer

-        

-       Valgkomite:

-       Jan Strypet                  15-16-17 – leder i 2017

-       Leif Langodden             16-17-18 - ny

-       Hågen Strypet              17-18-19 - ny  

-