Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Vellykket markering på skytterhuset

Like i underkant av 25 møtte opp da Alvdal skytterlag inviterte til åpent hus for å markere at de hadde fått seg et topp moderne kjøkken.

Fra Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelsen møtte Stian Sandli med en gavesjekk på 75.000 kr noe som sjølsagt var meget populært og kjærkoment. Leder i Alvdal skytterlag Hans Sollid takket for gaven og orienterte om prosessen og historikken bak skytterhuset generelt og kjøkkenet spesielt. Det hører nemlig med til den historia at den kjøkkeninnredningen som ble montert på det nye skytterhuset i 1987, var brukt og gitt i gaver fra to personer som hadde skiftet ut sin innredning! Dette har holdt siden den gang, sjøl om det som ble kalt Skytterhusets Venner over tid nok hadde ønsket seg et nytt kjøkken.

Det fikk de og tre av de tilstedeværende veteranenen fra den tida Eldbjørg Trøan, Marie Lien Stormoen og Aud Synnøve Sollid var til stede og kunne konstatere at det hadde skjdd mye siden de jobbet på "kjøkkenet" på det gamle skytterhuset - fra 1923 - da det hendte at de begynte "tjenesten" med å få "kverket" ei mus innunder vedkassa før de kunne sette i gang.

Takk

Takk til disse og alle de som i alle år hadde jobbet på kjøkkenet både på det gamle og det nye skytterhuset. Det vanket også en spesiell takk for æresmedlem og dugnadskar i særklasse - også under dette kjøkkenprosjektet - Per Gunnar Haug eller bare kalt Pelle for at han også denne gangen var på plass. Pelle har ikke skutt ett skudd i Alvdal skytterlag på over 20 år, men møter opp på alle dugnader  - uansett. 

Takk også til Marit Reinertsen, Hanns Kr. Strypet og Ingvar Brohaug for servering og kakebakst. 

Vi lar ellers bildene tale for seg sjøl.