Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Andre veteransamling på Alvdal

15 skyttere på standplass på Alvdal som arr. med to funksjonærer. Gledelig var det å få med Egil Wikan på laget. Vi trenger påfyll av yngre folk.

 Bjørn Rosvold var best og bekrftet derved at har har løst en del av dette med  15mskytinga.

Det er nå viktig at vi som gruppe fortsetter der vi slapp med "teknsik" slik at vi fortsetter å løfte hverandre opp og fram som ei prestasjonsgruppe. Vi har alle sett resultatene av dette de siste åra,ikke minst i år der Per Gunnar og Torbjørn virkelig har tatt et stort og viktig steg opp og fram.

Men i denne utveksling av kunnskap og erfaring fra alle innen gruppa har alle en vikitg funksjon uansettprestasjonsnivå. Vi bør ikke bli oppfattes som "dødsseriøse" for det. Snarer tvart imot kan en slik en enkel og uformell utveksling beyd mye og lett erstatte mer formemme samlinger.

Men her må noen ta en viss for ledelse under kaffen etter skytinga der forventer at alle som har anledning gir seg tida til å være med.

All honnørogså til Per Dalåsen som sporty nok tok på seg å gjøre et forsøk på å legge inn stof fra de ekelte samlingene. Det er godt gjort av en mannsom er relativt ny på data. Derfor bør det være flere som kan klare dette. Hans vil gi opplæring.

Stoffet denne gangen er skredet av Hans Sollid etter avtale med Per