Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Gunnar Bråten ny leder i Alvdal skytterlag

Fra v. avtroppende styremedlem Kirsti Dølhaug Reinsertsen,påtropende kasserer Agnar Kveberg og nytt styremedlem Per Dalåsen

Under gårkveldens årsmøte ble Gunnar Bråten enst, valgt til ny leder etter Hans Sollid som av frasagt seg gjenvalg av helsemessige årsaker. Kirsti Dølhaug Reinertsen hadde også fra sagt seg gjenvalg som styremedlem.

Som nytt styremedlem for ett år ble valgt Per Dalåsenog for to år ble Hans Gjelten valgt.

Hågen Strypet ble valgt som leder i ungd.utvalget.

Styret konstituerer seg sjøl. Agnar Kveberg tiltrer som både kasserer og forr.fører.

Fra årsmøtet forøvrig henvises det tilvedleggene.