Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Innkalling til årsmøte 2018

Det innkalles til årsmøte i klubbrommet ved miniatyrskytebanen onsdag 21.nov. kl. 19.00.

 Saker som skal behandles på årsmøtet skal framsettes skriftlig, og være nestleder Gunnar Bråten, gunnar@bf-bygg.no i hende innen 13. november.

Frasigelse av tillitsverv skal kun skje skriftlig og være valgkomiteens leder, Leif Langoden , leif@langodden.no i hende innen 13. november.

Vedlegg som viser sakliste og hvem som er på valg finner du i vedlegget.

Årsmelding vil bli publisert ei uke førårsmøtet.