Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Tilbud om gratis vedhugst

Vi legger nå ut tilbud om gratis vedhugst for aktive medlemmer. I første rekke gjelder det avskoging av tomt på ca. 300m2 i ly av fangvollen på 100m.

Interesserte kan melde seg til leder Hans Sollid umiddelbart. Her er vi interessert i at dette blir gjort ganske omgående. Men det er jo nå det er vedtid.

Ellers er det mulig å få anvist vedskog i skogteigen vi eier mellom geværbanen og feltbanen. Tildeling blir gjort i prioritert rekkefølge aktive medlemmer - betalende medlemmer - andre ( mot symbolsk betaling). Henv. Hans Sollid

I skogteigen har Nymoen sag begynt plukkhugst.

Ingvar har nå gjennomført en større hugst for å få inn mer lys mot skytterhuset. Det var veldig fint.