Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Viktig info om oppbevaring av våpen og utstyr i miniatyrskytebanen

Det er grunn til å minne om gjeldende bestemmelser for oppbevaring av våpen og utstyr i forb. med miniatyrskytebanen i Alvdal samfunnshus

INFO OM OPPBEVARING AV VÅPEN – ANSVAR

-      gjelder på miniatyrskytebanen i Alvdal samfunnshus

 

SKAP 1 OG 2:

Forbeholdt lagsvåpen – også for utlån  Sluttstykket skal sitte i våpenet.

Lagsvåpen må plasseres iht oppslag på skapet og må ikke plasseres i andre skap

 

Ved utlån av lagsvåpen skal utlånskvittering fylles ut, også ved kortvarig utlån -for eksempel på samme dag

 

SKAP 3 og 4:

Her tillates oppbevart private våpen

uten sluttstykke

Sluttstykket er det den enkelte eier av våpenet sitt ansvar og skal oppbevare forskriftsmessig,

dvs. i godkjent våpenskap hjemme

 

Ansvar

All oppbevaring av private gevær og utstyr i skytebanen skjer på eget ansvar

– dette gjelder også for private gevær oppbevart i våpenskapene

 

 Private gevær og utstyr som oppbevares i forb. med skytebanen inngår ikke i Alvdal skytterlags forsikring av anlegget.