Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Årsmøtet vedtok bygging av ny skytehall på Stormoen

Fredag den 13. desember ble det skrevet skytterhistorie i Alvdal. Da vedtok et enstemmig årsmøte å bygge ny skytehall på Stormoen. - Vi bygger for framtida og vi bygger for å leve med det, sa leder Gunnar Bråten da han på en overbevisende måte la fram planene.

Årsmøtet gikk litt videre i forhold til styrets opprinnelige forslag der de ba om fullmakt til å gå videre med planlegginga for så å gjøre endelig vedtak på et ekstraordinært årsmøte. Men dette årsmøtet ble enige om og styret endret sitt forslag slik at det her ble gjort et endelig vedtak i sak 5: Innkomne forslag. Fra styret: Bygging av ny skytehall 15m på Stormoen

Alvdal skytterlag vedtar bygging av ny 15m skytehall med 8-10 skiver i tilknytning til eksisterende skytterhus på Stormoen. Totalramma 4-4.5 mill.

Dette ble enstemmig vedtatt.

I forkant av vedtaket hadde leder Gunner Bråten på vegne av styret lagt fram en imponerende orientering om både bakgrunn for forslaget og planer for gjennomføring. 

Bakgrunnen er at Alvdal kommune har signalisert at samfunnshuset høyst sannsynlig blir revet og dermed står Alvdal skytterlag uten 15m bane. I denne forbindelsen ga varaordfører Leif Langodden årsmøtet ei orientering om saksgang og utredning knyttet til den framtidige skjebnen til Alvdal samfunnshus. Det skal nå foretas eiutredning om dette i Alvdal kommune der det legges opp til å fatte vedtak i første halvdel av 2020.

Uansett er det lurt av alvdal skytterlag å posisjonere seg i forhold til at Alvdal samfunnshus blir revet, sa Leif Langodden som inviterte Alvdal Skytterlag til å legge fram disse planene for kommunestyret.

I styrets grundige forabeid til saken som ble presentert av leder Gunnar Bråten, ble det opplyst at styret hadde undersøkt mulighet for alternative lokaler uten at noen av disse ble vurdert som tilferdsstillende.

Styret og årsmøtet har på dette grunnlaget valgt å se framover og satse et helt nytt anlegg. (gå "all in" som det heter)

Det er som kjent lettere å gå framlengs inn i framtida enn baklengs.

Mer om årsmøtet - årsmelding, valg etc. følger som ny artikkel, men det kan nevnes at Gunnar Bråten ble gjenvalgt som leder og Sondre Hagesveen Hagen ble innvalgt som nytt medlem i styret der Hanne Kristin Strypet ble gjenvalgt som styremedlem. Hågen Strypet ble gjenvalgt som leder i ungd.utvalget. 

Leder Gunnar Bråten høstet mange lovord om det arbeidet styret og i særdeleshet han har gort i saken.

Årsmøtet ble tradisjonen tro avsluttet med rakfisk.

Bilder fra rsmøtet og tegninger av huset finner du i vedleggene.