Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Innkalling til årsmøte på skytterhuset fredag 13.12. kl. 19.00

Det innkalles til årsmøte på skytterhuset fredag 13. desember kl. 19.00. Her blir den store saken bygging av ny skytehall 15 m på Stormoen

Saker som skal behandles på årsmøtet skal framsettes skriftlig, og være leder Gunnar Bråten, gunnar@bf-bygg.no i hende innen 29. november.


Styret vil legge frem sak om bygging av ny skytterhall 15m på Stormoen.


Frasigelse av tillitsverv skal kun skje skriftlig og være valgkomiteens leder, Haagen Strypet, haagenstrypet@hotmail.com i hende innen 06. desember.


• Saksliste og annen informasjon vil bli lagt ut på www.alvdalskytterlag.no og utdelt på årsmøtet.

Styret