Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Referat fra årsmøtet 2019

Nyvalgt nestleder Sondre Hagesveen Hagen og gjenvalgt leder Gunnar Bråten

Her er alle dokumenter fra dette historiske årsmøtet som ble ledet av leder Gunnar Bråten og med Martin Strypet som sekretær. 14 deltok på møtet.

Under årsmøtet fikk Ingvar overrakt stjerne fra NM felt på LS i Evje. Per Dalåsen fikk blomster for sin innsats i styret og i skytterlaget ellers. Jan Strypet fikk også blomster medsendt med sin kone for sin innsats i banekomiteen. 

Under valgene ble Gunnar Bråten enst. gjenvalgt som leder. Som ny nestleder ble valgt Sondre Hagesveen Hage. Hanne kr. Strypet ble gjenvalgt som styremedlem og sekretær. 

Ingvar Brohaug ble gjenvalgt i som medlem av ungd.utvalget. Her ble Marit Dølhaug Reinertsen valgt som nytt utvalgsmedlem. 

Tor Arne reinertsen ble gjenvalgt som leder i banekomiteen der Martin Strypet ble innvalgt som nytt medlem. 

Morten reinersten rykker opp som leder av valgkomiteen og Anita S Stenhaug ble valgt inn som nytt medlem. 

Vi takke Hanne kr. og Tuva for flott servering.

Vi viser ellers til vedleggene.