Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Historien bak et standplassgulv på 100m

Mandag ble den fremre delen av standplassgulvet på 100 m støpt og er klar til bruk på onsdag 8. mai.

ette er ett viktig ledd i rehabiliteringa av standplassen og her ligger det ei lang historie bak:

1. 1877. Alvdal skytterlag ble stiftet med navnet Vesle Elvdal skytterlag. 

Banen der den ligger i dag har vært i bruk siden 1922.

2. Skytterbanen der den ligger i dag ble bygd i med en standplass av sand. Det var da ikke lov å ha tak over standplassen

 

 

Standplassen trolig i 1934

Det var heller enkle forhold som ble budt skytterne på denne tida. Bildet er trolig fra 1934.

3. 1954 opphever Stortinget forbudet mot å ha tak over standplassen.

Men fram til 1956 var det bare buene bak standplass beregnet for se som satt og skrev resultatene på grunnlag av anvisningen som var bygd, troli først på 50-tallet

 

På 100m var det ikke bygd disse buene en gang. Men HV skjøt så det dundret allikevel med tyngre skyts enn mauser'n.

 

4. 1956. Laget moderniserer skytebanen ved å bygge tak over standplassene på 100m og 300m. Som dekke på standplaen ble det brukt knust skifermasse fra Strålsjøåsen. Dette var meget støvete og gjorde av skytterne måtte børste av seg støvet i ei støvsky etter endt skyting. Dette bildet klarer jeg ikke å fjerne ennå.. f..... 

 

Men det var all grunn til å bygge standplasstak og utvide standplassen, for det var ikke rent lite av skiver som var i bruk. 15 skiver på 100m, 10 skiver på 200 og en 300m som ble utvidet fra 10 til 15 skiver og fortsatt en 600m intakt der en fortsatt ser 800m og rester av 1000m oppe i lia.

Lengden på overbygget var 47.5 m med ei samlet takflate på 275 m2

De var ikke "skottredde" for å bygge anlegg i den tida. 

Det eneste de ikke var så nøye med den tida var høyden på fangvollene bak skivene.

 

1964: I forbindelse med samlagsstevnet for Østerdal skyttersamlag ble nytt gulv på hele standplassen støpt. Dette gamle støvete gulvet hellet bakover, noe som var valig på de gamle standplassene.

18/6-1072 blåste heløe taket over standplassen av og ble vrengt bakover og lå helt fltpakket midt mellom standplass og det gamle skytterhuset

1988: Standplassene ble bygd inn og lydisolert

1999: Standpassgulvet på 200 m rettet opp på den fremre delen for å gjøre gulvet i vater. Arbeidet ble signert av Herman Stormoen som var en av mange ivrige dugnadsarbeidere der det gamle dekket ble slått opp for hand og støpt på igjen avrettet med egen betong.

 

 2001: Standplassen ferdig ombygd med full støyisolering iht Miljøpakka fra Stortinget/DFS. Standplassoverbygget ble her tatt helt ned og bygd opp igjen etter de nye forskriftene. Standplassgulvet ble i denne prosessen ikke gjort noe med.

 

2019: Dekket på 100m ble rehabilitert som på 200m 20 år tidligere.

Og dermed var det gjort takket være meget god hjelp fra BF-Bygg. Nå er det bare å støvsuge grundig, legge tilbake mattene og montere elektronikken. Så er alt klart til trippelstevnet vårt 11.-12. mai.

Et nytt og vikitig steg er unnagjort på vår skytebane på Stormoen.

H.S.