Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Årsmøte mandag 30.nov. kl. 19

Alvdal skytterlag holder ordinært årsmøte mandag 30. nov kl. 19.00 på skytterhuset.

 

Saker som skal behandles på årsmøtet skal framsettes skriftlig, og være leder Gunnar Bråten, gunnar@bf-bygg.no i hende innen 18. november.

 Frasigelse av tillitsverv skal kun skje skriftlig og være valgkomiteens leder, Morten Dølhaug Reinertsen, morten-reinert@hotmail.com i hende innen 23. November.

 

 

 

Vel møtt!

Styret