Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Gunnar Bråten gjenvalgt som leder

Gunnar Bråten ble som enstemmig gjenvalgt som leder i Alvdal skytterlag under årsmøtet på skytterhuset 30.11. Den store saken under også dette årsmøtet var lederens orientering om framdrifta av arbeidet med ny skytehall på Stormoen.

Men før det ble ei fyldig årsmelding fra styret og ungdomsutvalget presentert og enstemmig godkjent. Disse årsmeldingene finner du i vedlegget nedenfor. 

Ellers ble årsmøtet orientert om kjøp av skogen mellom den gamle og de nye vegen i retning feltbanen, dette gjort i forb. med tomt til den nye skytehallen.

Vår forr.fører Agnar Kveberg kunne legge fram et regnskap som balanserer med et årsresultat på 94.000 kr. noe som skyldes nøkternt forbruk og økte leieinntekter. Det 

Budsjettet ble vedtatt med ei ramme på 275.000 kr. Sum eegenkapital og gjeld er på kr. er på kr. 3.2 mill

Spennende tider

I Gunnar sin fyldige tilstandsrapport for framdrifta av den nye skytterhallen på Stormoen, kunne han fortelle at Alvdal kommunestyre i sitt møte 17.12 skal vedta kommunens prioriteringer for spillemiddelsøknadene i 2021. 

Det må jobbes hardt framover nå for å få på plass en tilstrekkelig finansieringsplan. Men klarer vi det ser en for seg en byggestart i begynnelsen av juni og med ferdigstillelse til påske i 2021. 

 På møtet var det bred enighet om at vi må sette alle kluter til og stå samlet om dette for Alvdal skytterlag historiske prosjektet. 

Under vegs i møtet var det deilig pizza og kaffe/kaker.

Til slutt oorienterte Agnar Kveberg om arbeidet med felles skylagring for Alvdal skytterlag.