Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Resultatvedlegget til årsmeldinga - andre utskrift

Andre utskruft er nå klar. Se vedlegget. Vi ber fortsatt om å få beskjed om ev. feil og mangler innen fredag 27.11. kl. 21.00 Henv. 991 65 970 eller mail hans.sollid@fjellnett.no

Det som er uavklart er lagt med gul farge. 

Resultatvedlegget finner du her 20 1127 RESULTATVEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2020.pdf