Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Flagget til topps

Superveteran Per Dalåsen og lederen vår Gunnar Bråten heiser flagget i anledning dagen

Onsdag 6.mai 2021 vil bli husket i Alvdal skytterlags historie. Da fikk våre leder Gunnar Bråten bekreftet at våre to spillemiddesøknader til ny skytehall på Stormoen var godkjent av Innlandet Fylke. Fredag etterm. var det klart for flaggheising med kaffe og bløtkake etterpå.

Tildelinga er delt i to med 1 mill til ny skytehall og 0.7 mill til ombygging av skytterhuset. - Det er all grunn til å heise flagget og feire. For uten en slik godkjenning, kunne vi ikke starte utbygginga, sier leder i Alvdal skytterlag og primus motor i dette historiske projektet Gunnar Bråten.  

Markering

I tillegg til den symbolske flaggheisinga ble dagen markert med et trivelig bløtkaketilstelning inne på skytterhuset for de 21 som vi rakk å varsle på så kort varsel. 

Et viktig steg

- Dette med en godkjent spillemiddelsøknad er bare et første, men meget viktig steg på vegen som vil føre oss fram til ny skytehall. Med ei kostnadsramme på drøye 5 mill sier det seg sjøl at det gjenstår mye.  Godkjenning av søknaden innebærer at vi blir plassert på ventelista i fylket der en vanligvis må påregne 2-4 år i ventelista. Men hovedsaken for alle so hvaner her, er at det kommer utbetaling. Dette gir også garanti for en søknad om byggelån, sier Gunnar

Kommunen

- Nå venter vi spent på hva kommunestyret vedtar på sitt møte i slutten av mai. For å få var finansieringsplan i havn, er vi her avhengig av at kommunen stiller opp. Her må vi bare håpe på at kommunestyret ser den situasjonen Alvdal skytterlag er i ferd med å komme opp i alle den tid Alvdal kommune har vedtatt å rive Alvdal samfunnshus og dermed gjøre oss husløse. Og vi kunne ikke vente lenger med å starte prosessen, for vi må ha ferdg ny innendørsbane den dagen samfunnshuset rives. Og et Alvdal uten ei tidsmessig innendørs skytebane var utenkelig. Vi gir dermed vårt bidrag til at det er attraktivt å flytte til Alvdal.

For framida

- Bygging av ny skytehall er også et valg for framtida innen det frivillige Skyttervesen. Årsmøtet som vedtok utbygginga i 2019, sa klart i fra at det å bygge ei såpass stor bane var ei investering i framtid. 

Samfunnsaktør

- Det er heller ingen grunn til å legge skjul på at denne skytehallen med bl. a. egne toilett og dusj er et meget kjærkommet tilskudd til det behovet som LiveStock har til sine ansatt under festivalen. Og som en aktiv samfunnsaktør i Alvdal var det i sin tid bare naturlig å bidra til at LiveStock fikk en arena å boltre seg på. Nå følger vi opp dette samarbeidet med dette bygget til felles beste for begge parter.