Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Innstiller på 1 mill

- Vi er svært glade for at formannskapet i siste møte enstemmig gikk inn for å bevilge 1 mill til ny skytehall på Stormoen, sier leder 'n vår Gunnar Bråten.

Kommunaldirektøren hadde innstil på 800 000 kr, men Tirill Langleite (H) fikk vedtatt sitt forslag på å høyne dette beløpet til kr. 1 mill.

Kommunstyret avgjør saken i sitt møte torsdag 17. juni.

Bli dette vedtatt der har vi kommet et nytt og meget viktig steg videre i finansieringsplanen. 

- Her gjenstår det en del, men det er svært oppmuntrende å vite at vi har kommunen med på dette laget, sier leder'n vår Gunnar Bråten. 

- I neste uke starter vi arbeidet med å selge 10 skiver der nærngslivet og ellers andre interesserte blir invitert til å "kjøpe" sin skive. 

Vi kommer tilbake til dette. 

Les mer om saken i Alvdal MIV her