Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Tynsetmesterskapet åpent for alle under 20 år 15. mai

DFS' koronabestemmelser har gjort det mulig å åpne Tynsets "kommunale" banestevne for alle skyttere i samlaget under 20 år. Nå er det viktig at skytterlagene benytter denne anledningen til å gi sine yngre skyttere en tidlig start på banesesongen.

Dette stevnet som Tynset har tatt initativet til og som de kaller et "kommunalt" banestevne, blir derfor er på sin måte et historisk innen Nord-Østerdal skyttersamlag. Koronabestemmelsene som gjelder, gjør det i utganspunktet mulig å arr. banestevner for skyttere bosatt i en kommune - her Tynset.

Men Koronabestemmelsene innen Det frivillige Skyttervesen sier at  det er gitt åpning for deltakelse for skyttere under 20 år innen egen landsdel. Dette gjør det mulig å utvidet stevnet. Men Tynset ser ingen hensikt å åpne stevnet sitt for andre enn de unge skytterne fra lag innen Nord-Østerdal skyttersamlag. 

Organisatorisk inne Det frivillige Skyttervesen tilhører Tynset skytterlag og Nord-Østerdal skyttersamlag Oplandskretsen om nå omfatter Innlandet fylke bortsett fra Solør skyttersamlag som er tilsluttet skytterkretsen Viken 1.

Påmeldinga er allerede lagt ut på dfs.no - lokale arr.