Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Alvdal skytterlag
i Nord-Østerdal skyttersamlag

Vi starter opp att treninga 27.1

- Vi satser på å starte opp att treninga 27.01, sier leder i ungd.utvalget Hågen Strypet. Dette betyr at frammøte skjer til de vanlige tidene.

Dette er å regne som ei organisert trening for barn og ungdom under 20 år. 

Eldre skyttere  kan kun drive individuell trening iht gjeldende smittevernregler.

Husk å føre Korona-protokoll som ligger i permen. 

Fra Skytterstyrets oppdaterte Koronavedtak:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre.