Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Røros skytterlag
Stiftet 1880

Oppskyting 2020

Oppdatering fra Mdir 070520: "Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020."

Oppdatert informasjon fra Direktoratet:

Vi arrangerer noen få oppskyting for de som ikke kommer inn under ordningen i linken over  , dvs førstegangsjegere eller jegere som ikke har levert elektronisk jaktrapport forrige år . Hvis du vet at du trenger  treningsskudda er du også vekommen på LM Jegerfelt 13.05. 

Onsdag 03. Juni kl 1800 Ingvar Estenstad / Arne Dahlen / Roar Dahlen

Onsdag 10. Juni kl 1800 Odd Kjøsnes / Monica Langen / Arne Langen

Onsdag 26. August kl 1800 Martin Grådal / Bjørn Sundberg / Helge Sundberg

Onsdag 02. September kl 1800 Ingvar Estenstad / Arne Dahlen / Roar Dahlen

Obs : Skyttere må ha med eget sitte / liggeunderlag !

FOR KOMITÈ:

Skytingen starter klokken 18:00

Husk fokus på sikkerheten, alle våpen skal visiteres før de blir flyttet rundt på, eller ut fra standplass. Sluttstykket skal til enhver tid være i bakre stilling eller tatt ut av våpenet når det ikke skytes. Husk at det er mange som ikke har så gode rutiner i forbindelse med våpenbehandling. Hjelp dem til å bedre dette. Kontroller at alle som skyter opp benytter lovlig jaktammunisjon, og at det er lukket anvisning (snu vekk monitor eller anvis etter serien).

Sett av en mann til å ta seg av påmelding , og to mann til standplass.

Husk å hente kassa hos Martin på Felleskjøpet. Vær nøye med å føre fullstendige, ryddige og daterte kartoteklister som skal arkiveres og bring kassa tilbake snarest etter skytingen. Vi skal også notere navn på evt personer som er til stede uten å skyte. ( foresatte o.l)