Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Trondenes skytterlag
i Ofoten skyttersamlag

Baneutvikling

Banens utvikling frem til i dag

Banen har utviklet seg etter vekslende tider. 1 1904 bygde laget 2 doble heise-skiver på 1000 meters hold, og var det første lag nord for Trondheim som skjøt på så langt hold. Disse skiver var i bruk i mange år, men ble til slutt nedlagt da det ble for dyrt i vedlikeholde skivene. I stedet ble det oppført et nytt hold på 800 meter med samme skivestørrelse som på 400 m.

Det ble på denne tiden skutt både på 100 m, 200 m, 400 m, 600 m og 1000 m.

Fra 1. Juli 1940 overtok Tyskerne baneområdet og bygde et luftvernartilleri med fire 15,5 cm kanoner samt en hel brakkeleir. Selve skytebanen hadde de ikke bruk for og den ble for det meste rasert. Stein fra standplassen ble brukt til å bygge en hestestall, som vi i dag kaller for "Steinhuset". "Steinhuset" brukes i dag som lagerbygg for bl.a skivemateriell.

Sommeren 1945 ble det iverksatt gjenreisning av baneanlegget. En av brakkene som tyskerne hadde oppført på lagets grunn, spisemessa, ble overdratt til laget. Denne ble leid bort og drevet som restaurant "Heggenkollen", inntil det brant ned en uværsnatt vinteren 1954.

Som erstatning ble det bygget et moderne skytterhus på bakken like bak standplassen. I juni 1956 ble det nye skytterhuset innviet. Også i dette skytterhuset ble det drevet restaurantdrift.

Selv om skytterlaget bar hatt mye glede av skytterhuset på Heggen har spørsmilet om salg vært diskutert helt siden 1962. Den gang var det Heimevernet som var aktuell kjøper. Siden har det vært flere som har meldt sin interesse for huset. Først i 1993 ble huset solgt til Harstad Jeger- og Fiskerforening. Det ble også fradelt en festetomt i tilknytning til huset.

Samtidig ble det iverksatt planarbeid med ombygging av standplassen. Harald Jørgensen påtok seg arkitektoppgaven og fremla i 1994 et forslag som ble godkjent og byggemeldt til kommunen. Den 28. september samme år ble arbeidene med ombygging av standplassen påbegynt. Prosjektet var kostnadsberegnet til ca 1,4 mill kroner.

Med støtte fra DFS' miljøpakkemidler på ca kr 290.000,- samt bruk av egenkapital og en fantastisk dugnadsinnsats, som utgjorde ca 4500 dugnadstimer, ble det muliggjort å ferdigstille standplassen uten å ta opp 1ån. Standplassbygget ble offesiellt åpnet av ordfører Helge Aune, den 22. juni 1996, hvor bl.a. Alf Tobiassen fra Norges skytterstyre, Skyttertidende, Senja skyttersamlags formann og formann i Nord Norges skytterkrets Steinar Haraldstad, samt døtrene til lagets æresmedlem og kongepokalvinner Benjamin Munkeby, Benta Støre og Olga Munkeby deltok.

Det nye standplassbygget rommer i dag lukkede og støydempede standplasser med porter foran hver skytter, med en kapasitet på 20 skyttere på 200/300 m og 16 skyttere på100 m. Golvet er belagt med kunstgress fra Harstad stadion. (Landets første fotballbane med kunstgress). Sannsynligvis det første skytebaneanlegg i landet med kunstgressdekke. For øvrig er det innredet standplasslederbu på begge standplassene.

"Servicebygget" er bygd som et skille mellom 100m og 200/300 m standplass og rommer i første etasje sekretariat og lagerrom. Andre etasjen er innredet som et oppholdsrom/klubbrom, med mulighet for enkel servering.