Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Ny bordkledning på skytterhuset

Etto Bygg AS har fått i oppdrag å skifte bordkledning på skytterhuset

Som bildet viser så er arbeidet allerede igangsatt og hele jobben ventes å være ferdig ved årsskiftet

Arbeidene vil naturlig nok kreve litt plass, men vil bli forsøkt utført på en måte som ikke vil hindre normal bruk av huset med fasiliteter

Vi ser fram til et "nytt" skytterhus!