Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Komitéer

Komitéer i Nidaros Skytterlag 2020

Hus og banekomité:	Arve Dispen
Aasgeir Sørhøy, Olav Følstad, Arnfinn P Nesje, Geir Aasbakk, Morten Andersen,
Sverre W Selheim, Sondre Kristiansen,
Knut Hornes, Frode Knutsen,Rolf Rekstad,
Representant fra Politiet

Instr./ungdomutv.: Samarbeide med Klæbu

Våpenmester: Arnfinn P Nesje
Varamann: Knut Hornnes

Amm.forvalter: Kolbjørn Glørstad/Atle Darell

Festkomité: Sven Erling Smolan

Gaukkomité: Arve Dispen, Fridtjof Dypveit

Honnørkomité: Leif Singstad(1),Olav I Sæther(2),
Arvid Jullumstrø(3), Bernt Noodt(4),
lagets formann
Varamann: Atle Darell

Fanebærer:

Feltkomité: Grovfelt: Bernt Noodt
Hans Almåsbakk, Kristian Jansen,
Frode Knutsen, Torstein Halsli

Finfelt: Arnfinn P Nesje,
Arvid Jullumstrø, Olav Følstad,
Arve Dispen

Jegerfelt: Kåre Inge Viken,
Geir Grøtan, Frode Knutsen, Bjørn Wold,
Øistein Wold, Arnfinn P Nesje, Torgeir Johnsen, Atle Darell,
Haldor Sigmundson

Jaktpøver/trening: Rolf Rekstad, Atle Darell
- Komitéen velger sine egne medlemmer og konstituerer seg selv.

Komité for skyteledere: Thomas Nesgård
Magne Nervik, Asbjørn Sæbø

Forsv.sk.komité: Arve Dispen, Kolbjørn Glørstad,
Leif Singstad, Fritjof Dypveit
Kåre Inge Viken, Atle Darell

Revisorer: Gudmund Koran, Aasgeir Sørhøy

Valgkomité: Per Arne Enstad, Aasgeir Sørhøy

Ombud: Det til enhver tid sittende styre

WEB-redaksjon: Per Arne Enstad, Knut Hornnes, Arve Dispen